شرکت بازرسی نقش صنعت
شرکت نمایندگی بیمه شنتیا از جمله شرکتهای بیمه ایرانی می باشد که فعالیت اصلی خود را از سال 1384 تحت نام نمایندگی مستقل بیمه ایران کد 30318 آغاز نمود و به پشتوانه بیش از دو دهه سوابق و تجارب ارزشمند هیئت مدیره و کسب پرتفوی مثبت، در سال 1394 موفق به اخذ موافقت اولیه جهت تأسیس شرکت نمایندگی بیمه شنتیا گردید.